OPENING GEBOUWOpening tehuis Tigveni.

Na een periode van nog geen jaar verbouwen is op 10 juni 2011 het tehuis voor de jongens met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking geopend.

Op 25 mei 2010 begonnen Henk de Jonge en Ron Steenaert aan een sponsorfietstocht van Middelburg naar Tigveni in Roemenie.

De tocht duurde vijf weken en zij fietsten 3108 km.

Door grote en kleine sponsoren werd geld bijeengebracht om de verbouwing te kunnen bekostigen. In totaal werd
€ 24000,-- op de rekening gestort.

Van dit geld kon een bestaand gebouw worden opgeknapt. De ramen en deuren werden vernieuwd, een nieuwe cv-installatie werd geplaatst, twee sanitaire ruimtes gebouwd, zes slaapkamers en een centrale huiskamer gerealiseerd. De huiskamer werd ook ingericht met bankstellen, bergmeubel, eettafel met stoelen, tv ,radio en verlichting.Verder kreeg het gebouw aan de buitenkant een opknapbeurt en werd het toegankelijk gemaakt voor rolstoelen.

Voor deze totale metamorfose was er een tekort van € 4000,-- wat door de stichting zelf werd bijgelegd.

Op 10 juni 2011 was het dan zover.

Het gebouw , dat de naam “CASA RON - HENK “ kreeg, werd officieel geopend en vele hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig.

Daarna konden de nieuwe bewoners hun kamer in gebruik nemen.

Van de gezichten was af te lezen dat zij erg ingenomen waren met hun nieuwe onderkomen.

Aan dit project is nu een einde gekomen. Wel willen wij het gebouw in de staat houden zoals het nu is opgeleverd. Voor dit onderhoud is natuurlijk ook weer geld nodig. Als u ons hierbij wilt ondersteunen stellen wij en de bewoners dat zeer op prijs. Het gironummer is 1917879 t.n.v. R.Steenaert onder vermelding van TIGVENI.

Onderstaand foto’s geven een indruk van hoe het was en nu is.


Zo zag het gebouw eruit voor de renovatieDit is het nieuwe gebouw na renovatie.


Dit zijn de nieuwe bewoners.De gemeenschappelijke huiskamerAndere kant van de huiskamer
Oude slaapkamer
Een nieuwe slaapkamerOude badkamerNieuwe sanitairblok

<<< terug