MOOI RESULTAATDe nettoopbrengst van de actie chocoladeletter in december 2013 bedraagt € 1250,--
Allen die zich hier voor ingezet hebben, in het bijzonder Henk de Jonge, hartelijk dank.

<<< terug